Ge Green Energi

Refleksiv isolering med Airflex fra GE Green Energi ApS er både en dampspærre og en isolering der vil give dig flere indvendige kvadratmetre med tyndere loft, gulv og vægge. Se Ge Green Energi på FACEBOOK

Refleksiv isolering med Airflex skaber en helt ny udvikling indenfor nye refleksive materialer til bygningsrenoveringer.

Refleksiv isolering med Airflex er fremtidens isolering. Refleksiv isolering vil i fremtiden blive den fremherskende metode til at isolere boliger og andre bygninger mod varmetab. Moderne boliger vil kunne bygges mere optimalt med mere plads med tynd refleksiv isolering fra Airflex.

 

 

Airflex kan genanvendes

 
Ge Green Energi har et system til genanvendelse af Airflex restmaterialer.

Vi har udviklet et system hvor alt restmateriale fra montering kan returneres til genanvendelse.

Det udføres ved at der er en etiket på alle poser med ny Airflex, hvor man kan returnere alt Airflex restmateriale, der så går til genanvendelse.

Ge Green Energi har nu et samarbejde med ekstern leverandør omkring den praktiske udførelse af genanvendelse. Dette samarbejde har som mål, at det bliver udført med 100% udnyttelse af de genanvendte restmaterialer.

 

 


 

Tilfredse Airflex kunder:


Vi bliver altid så glade når vi hører om de gode oplevelser hos de mange tilfredse kunder, der har fået Airflex Refleksiv isolering i deres hus.

Deres oplevelser med Airflex Refleksiv isolering viser bare hvor meget folk sætter pris på, at man bedre kan spare på varmen og holde en god temperatur i sit hus med refleksiv isolering.

Vi var så heldig at blive inviteret indenfor hos 7 dobbelte verdensmester i Speedway Jan O Petersen der fortalte om sine oplevelser med Airflex Refleksiv isolering.
 

 

 

 
Se video:

 

 

Hvorfor vælge tynd isolering?

Airflex betyder, at man i dagens byggeri har fået mulighed for at anvende refleksiv isolering der virker på nye og revolutionerende måder. Airflex er lavet ud fra helt nye måder, hvor man anvender refleksion af varmestråler til at skabe den isolerende effekt i en konstruktion. Det skaber en tynd isolering samtidig med en høj isoleringsevne.


Airflex er en økonomisk attraktiv løsning i forhold til andre isoleringsprodukter.

Airflex refleksiv isolering anvendes nu i bygningsrenovering, flyindustri, skibsindustri, bilindustri og andre steder hvor der er brug for en tyndere løsning.

pdf-ikon    Kort og godt om Airflex

 

 

GE Green Energi ApS og Airflex Har fået meget omtale om den nytænkning der er med moderne refleksiv isolering fra Airflex.

Airflex refleksiv isolering besidder de moderne egenskaber der er så stor efterspørgsel på i forhold til klima.

 

 

Se uddrag fra rapport om Airflex i renovering af gamle bygninger.
    Bevaringsværdige bygninger rapport uddrag

 

Isoleringsevnen kan ikke beskrives med de normale betegnelser som Lambda-værdi eller U-værdi, da produktet ingen egentlig isoleringsevne har i sig selv, men virker ved at tilbagekaste den infrarøde varmestråling.

Da den ’normale’ varmetransport af opvarmet luft, som diverse isoleringsmaterialer er indrettet på at bremse, kun udgør 25% af varmetabet fra bygninger, mens den infrarøde udstråling udgør 75%, vil en effektiv tilbagekastning af disse have stor effekt for varmeøkonomien i huset.

Men der skal til gengæld lukkes effektivt af for den luftbårne varmetransport ved effektiv tætning. Den infrarøde udstråling vil normalt medføre almindelig opvarmning af vægge og isoleringsmaterialer.

 

.

GE Green Energi ApS har som målsætning at man ønsker at udbrede kendskabet til moderne refleksiv isolering fra Airflex, og hjælpe med til at forbedre verdens klima.

Airflex refleksiv isolering har nogle overlegne egenskaber, der er til glæde for mange husprojekter og ultimativt befolkningen i Norden.

AirFlex produkternes unikke kvalitet sikres gennem anvendelse af ISO standarder samt faktiske målinger efter behov.

Airflex skaber stor merværdi for kunderne med anvendelse af refleksiv isolering. Airflex isolering anvendes i såvel ældre som nye bygninger og andre steder med et behov for isolering.

Airflex er et tyndt og højisolerende materiale, og man kan med denne isolering samtidig fastholde et pænt og nydeligt design.

Ved at isolere med Airflex behøver man ikke at anvende værnemidler, man har hurtig og effektiv montering og et materiale der kan genanvendes som plast og aluminium i industrien.

Ge Green Energi har et samarbejde med ekstern leverandør omkring den praktiske udførelse af genanvendelse, hvor målet er 100% udnyttelse af de anvendte materialer.

 

 

Airflex produkterne besidder nogle helt unikke isolerende egenskaber. Den høje kvalitet sikres gennem anvendelse af ISO standarder samt udførelse af faktiske målinger, alt efter behov.

Airflex skaber stor merværdi for kunderne, når de anvender produktet til en bæredygtig isolering.

 

Man kan således anvende den moderne Airflex isolering i såvel ældre og bevaringsværdige bygninger, som nye bygninger.

Airflex kan også anvendes flere andre steder hvor man ønsker en bæredygtig varmeisolering.

 

Airflex er nemt at anvende og man kan også samtidig spare plads. Airflex giver mulighed for at man kan lave en professionel isolering og samtidig kan det isolerede emne fastholde det smarte oprindelige look, som man havde tænkt på fra starten.

 

 

 

GE Green Energi ApS er stedet man kommer til for at finde netop den isolering der har de mange fordele. Vi blev etableret i 2012 med det formål at vi ville bringe den nyeste teknologi indenfor isolering til vore danske kunder.

Vi mener at alle danskere bør kende de store fordele der ved at anvende Airflex isolering. Vi ønsker at vi gennem vore mange tilfredse kunder vil kunne sikre en stor udbredelse af smart isolerings mange fordele og de overlegne egenskaber.

Med et bedre kendskab til disse overlegne isoleringsmaterialer, kan alle få stor glæde af isolering vil vanskelige bygningsdele i mange forskellige projekter. Vore isoleringsprodukter er velgenede til mange forskellige vanskelige forhold i bygninger som de kendes af befolkningen i hele Norden.

Der bør ske nytænkning indenfor byggeriet, og her kommer den moderne Airflex ind og giver et godt alternativ. Airflex isolering anvendes i mange forskellige steder til isolering af moderne byggeri.
 

 

Få mere information om Airflex på Mail eller Telefon – Klik her

 

 

 

 

.