EPD

EPD Miljøproduktdeklaration

Airflex miljøproduktdeklaration er udarbejdet ud fra standarden om Environmental Product Declaration (EPD) som er ved at blive implementeret overalt i hele EU.
En EPD bliver ofte udformet som et tredjepartsverificeret dokument, der er gjort officielt gennem en registrering og som påviser den miljøpåvirkning der stammer fra et produkt eller en tjeneste.

En miljøproduktdeklaration er tredjepartsverificeret af IBU og baseret på internationale standarder.

En EPD omfatter flere miljøpåvirkningskategorier. For eksempel er en af kategorierne Global Warming Potential. I en EPD gennemgår man hvert livscyklusstadie af produktet og måler på hvor meget der er miljøpåvirkning, med vigtigste faser i produktion, emissioner fra fremstilling og energiforbrug under drift.

Målet med en EPD er at man kortlægger den samlede miljøpåvirkning.

 

pdf-ikon EPD Miljøproduktdeklaration

 

 

 

 

.